POIM – Monitorizare Pasari (2018-2022)

POIM – Monitorizare Pasari (2018-2022)2022-11-21T16:28:16+00:00

Project Description

”Completarea nivelului de cunoastere a biodiversitatii prin implementarea sistemului de monitorizare a starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar din Romania si raportarea in baza articolului 12 al Directivei Pasari 2009/147/CE” – Cod SMIS 2014+ 119428.

Proiectul este implementat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (beneficiar) si Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila (partener) intre anii 2018-2022, acesta avand un buget total de 44.351.003,29 lei conform Contractului de finantare nr. 211/04.09.2018..

Proiectul este finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 4 – Protecţia mediului prin masuri de conservare a biodiversitaţii, monitorizarea calitaţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie si conservare a biodiversitaţii prin masuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Obiectivul general al proiectului il constituie realizarea monitoring-ului speciilor de pasari de interes comunitar din Romania prezente pe lista de referinta, estimarea marimii populatiilor, a distributiei acestora si a tendintelor pe termen scurt si pe termen lung, asigurand in acelasi timp si pregatirea necesara elaborarii raportului national conform prevederilor articolului 12 al Directivei Pasari (Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind conservarea pasarilor salbatice).

Pentru indeplinirea obiectivului general al proiectului vor fi realizare urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Actualizarea, completarea si imbunatatirea metodologiei de monitorizare pentru speciile de pasari de interes comunitar din Romania prezente pe lista de referinta.

Subactivitatea 1.1. Actualizarea Listei de referinta a speciilor de pasari de interes comunitar din Romania, care fac obiectul raportarii in conformitate cu prevederile Articolului 12 al Directivei Pasari.

Subactivitatea 1.2. Actualizarea, completarea si imbunatatirea Protocoalelor de monitorizare si de elaborare a metodologiei pentru evaluarea populatiilor de pasari, a distributiei si tendintelor pe termen scurt si lung a acestora.

Subactivitatea 1.3. Elaborarea unei metodologii de identificare si evaluare a presiunilor si amenintarilor generate de activitatile ce au impact antropic asupra speciilor de pasari la nivelul retelei de Arii Speciale de Protectie Avifaunistica (SPA) si a locatiilor din care se colecteaza informatiile si extrapolarea acestora la nivel national pentru grupurile de specii de pasari.

Activitatea 2. Realizarea monitorizarii in vederea estimarii efectivelor populationale, a distributiei si a tendintelor pe termen scurt si lung a speciilor de pasari de interes comunitar din Romania.

Subactivitatea 2.1. Pre-colectarea datelor din teren si pre-analiza acestora.

Subactivitatea 2.2. Colectarea din teren a informatiilor cu privire la speciile de pasari de interes comunitar din Romania, de catre experti ornitologi in vederea stabilirii efectivelor populationale, a distributiei nationale, a tendintelor pe termen scurt si lung.

Subactivitatea 2.3. Colectarea datelor conform metodologiei de identificare si evaluare a amenintarilor si presiunilor atat la nivel national cat si la nivelul retelei de Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA-uri).

Subactivitatea 2.4. Analiza datelor pentru estimarea marimii populatiilor de pasari de interes comunitar din Romania prezente pe lista de referinta, reprezentarea distributiilor acestora la nivel national si a tendintelor pe termen scurt si lung.

Activitatea 3. Realizarea Raportului de tara in baza prevederilor Art.12 al Directivei Pasari 2009/147/CE.

Subactivitatea 3.1. Elaborarea raportului national in baza prevederilor articolului 12 al Directivei Pasari 2009/147/CE.

Subactivitatea 3.2. Elaborarea Listei Rosii a speciilor de pasari din Romania si a Listei speciilor de interes comunitar pentru care Romania are o responsabilitate mare de conservare.

Activitatea 4. Intarirea capacitatii administrative a autoritatilor de mediu la nivel national si local (MM-DB, ANPM, APM) cu privire la implementarea masurilor/metodologiilor de monitorizare/raportare a starii de conservare a speciilor de pasari de interes comunitar.

Subactivitatea 4.1. Instruirea personalului din cadrul MM-DB, ANPM si APM cu privire la actiunile specifice de implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE privind conservarea pasarilor salbatice, modificata de Directiva 2013/17/UE.

Subactivitatea 4.2. Achizitie de echipamente pentru deplasari in teren specifice activitatilor de monitorizare a speciilor de pasari.

Activitatea 5. Informarea si constientizarea publicului pentru cunoasterea speciilor de pasari de interes comunitar din Romania.

Subactivitatea 5.1. Realizarea Ghidurilor cu protocoalele de monitorizare si metodologia de identificare si evaluare a presiunilor si amenintarilor.

Subactivitatea 5.2. Realizarea ”Atlasului speciilor de pasari de interes comunitar din Romania” (editia a 2-a).

Subactivitatea 5.3. Elaborarea de exercitii si quiz-uri pentru perfectionarea si evaluarea aptitudinilor de aplicare a metodologiilor si de recunoastere a speciilor in teren.

Subactivitatea 5.4. Realizarea unui portal pentru diseminarea informatiilor legate de desfasurarea si rezultatele proiectului si implicarea directa a grupurilor tinta in procesul de monitorizare.

Subactivitatea 5.5. Organizarea de evenimente pentru grupurile tinta cu scopul atragerii acestora in procesul de monitorizare si cresterii gradului de cunoastere a activitatilor de monitorizare si modelare.

Subactivitatea 5.6.   Publicarea unui anunt de presa cu ocazia raportarii nationale conform art 12.

Activitatea 6. Activitati de informare si publicitate ale proiectului (obligatorii).

Subactivitatea 6.1. Elaborarea materialelor informative si promotionale ale proiectului

Subactivitatea 6.2. Organizarea si desfasurarea conferintei de lansare a proiectului

Subactivitatea 6.3. Organizarea si desfasurarea conferintei de incheiere a proiectului.

Activitatea 7. Managementul proiectului: planificarea, implementarea si monitorizarea si evaluarea activitatilor.

Activitatea 8. Auditul financiar al proiectului.

Proiectul va contribui la indeplinirea obiectivelor Cadrului de Acţiuni Prioritare pentru Natura 2000, Strategiei Europene pentru Biodiversitate 2020 şi Strategiei Naţionale şi Planului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversitaţii 2014 – 2020, aprobata prin H.G. nr.1081/2013. Monitorizarea speciilor de pasari presupune colectarea, verificarea si analiza datelor privind populatia, distributia, evolutia sau trendul pe tot cuprinsul tarii. Comisia Europeana solicita statelor membre ale UE, la fiecare 3 ani, un raport care sa contina informatii generale cu privire la punerea in aplicare a Directivei. Prima raportare a Romaniei in baza art. 12 al Directivei Pasari a fost realizata in anul 2013.

Portal pentru diseminarea informatiilor referitoare la desfasurarea si rezultatele proiectului si implicarea directa a grupurilor tinta in procesul de monitorizare:

www.monitorizare-pasari.ro

Publicatii:

Comunicate de presa:

Acest site utilizeaza module cookie de prima si terta parte pentru a salva informatii in computerul dvs. Unele dintre aceste cookie sunt esentiale pentru utilizarea site-ului nostru, altele ne ajuta sa imbunatatim experienta utilizatorului. Navigand pe site-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. De acord