Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila (2008)

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila (2008)2018-08-25T08:45:50+00:00

Project Description

Motto: Pastreaza sanatos ceea ce te mentine sanatos.

Elaborarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila  2013-2020-2030 (SNDD) intr-o forma revizuita a fost o obligatie asumate de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor convenite la nivel comunitar si a prescriptiilor metodologice ale Comisiei Europene.

Documentul reprezinta un proiect comun al Guvernului Romaniei, prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) si al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), prin Centrul National pentru Dezvoltare Durabila.

Strategia a fost aprobata de Guvernul Romaniei (Decizia Nr. 1460 din 12 noiembrie 2008) si transmisa Comisiei Europene la sfarsitul anului 2008.

Conceptie:

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila are ca scop racordarea Romaniei la o noua filosofie de dezvoltare, adoptata de Uniunea Europeana si larg impartasita la nivel global: cea a dezvoltarii durabile.

Strategia stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata inalta, propulsat de interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre atingerea unor obiective strategice concrete pe termen scurt, mediu si lung pentru imbunatatirea continua a calitatii vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.

Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere economica ridicata si, in consecinta, o reducere semnificativa a decalajelor economico-sociale dintre Romania si celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoara procesul de convergenta reala, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de cumparare standard (PCS), aplicarea Strategiei creeaza conditiile ca PIB/loc exprimat in PCS sa depaseasca, in anul 2013, jumatate din media UE din acel moment, sa se apropie de 80% din media UE in anul 2020 si sa fie usor superior nivelului mediu european in anul 2030.

Obligatiile asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene vor fi indeplinite in conformitate cu Tratatul de Aderare, precum si odata cu implementarea efectiva a principiilor si obiectivelor Strategiei Lisabona si ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila reinnoite a UE (2006).
Obiectivele formulate in Strategie, in urma dezbaterilor la nivel national si regional, vizeaza mentinerea, consolidarea, extinderea si adaptarea continua a configuratiei structurale si capacitatii functionale ale capitalului natural ca baza pentru mentinerea si sporirea capacitatii sale de rezistenta in fata presiunii pentru dezvoltare sociala si crestere economica si fata de impactul previzibil al schimbarilor climatice.

Strategia propune o viziune a dezvoltarii durabile a Romaniei in perspectiva urmatoarelor doua decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale si preferintele politice conjuncturale.

In paralel cu urmarirea aplicarii prevederilor prezentei Strategii, mecanismele executive si consultative vor incepe, inca din anul 2009, un proces de re-evaluare complexa a documentelor programatice, strategiilor si programelor nationale, sectoriale si regionale pentru a le pune de acord cu principiile si practicile dezvoltarii durabile si cu evolutia dinamica a reglementarilor UE in materie. Tot in acest cadru se va elabora punctul de vedere al Romaniei si contributia sa in cadrul procesului de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabila a UE.

(SNDD 2013-2020-2030, Rezumat executiv, p. 13-14)

Structura documentului:

Partea I prezinta cadrul conceptual, defineste notiunile utilizate si infatiseaza principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabila reinnoite a UE (2006), stadiul actual al procesului de elaborare a indicatorilor de baza ai dezvoltarii durabile si masurile relevante intreprinse de Romania in perioada de pre- si post-aderare.

Partea II contine o evaluare a situatiei actuale a capitalului natural, antropic, uman si social din Romania. Aceasta abordare este conforma cu ultimele recomandari (mai 2008) ale Grupului de Lucru combinat al Oficiului de Statistica al UE (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa (UNECE) si Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind masurarea performantelor dezvoltarii durabile in functie de evolutia celor patru forme de capital.

Partea III infatiseaza o viziune de perspectiva, stabilind obiective precise pe cele trei orizonturi de timp, urmarind strict logica provocarilor cheie si a temelor inter-sectoriale, asa cum sunt formulate in Strategia pentru Dezvoltare Durabila a UE reinnoita.

Partea IV analizeaza problemele specifice cu care se confrunta Romania si stabileste tinte pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabila, concomitent cu reducerea si eliminarea decalajelor existente in raport cu nivelul mediu de performanta al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Partea V contine recomandari concrete privind crearea si modalitatile de functionare ale cadrului institutional menit sa asigure implementarea, monitorizarea si raportarea asupra rezultatelor Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila revizuite. Propunerile tin seama de experienta si practicile statornicite in celelalte state membre ale UE si vizeaza adoptarea unor solutii novatoare, adaptate la conditiile specifice ale Romaniei, privind responsabilizarea autoritatilor publice si implicarea activa a factorilor sociali in realizarea obiectivelor dezvoltarii durabile.

(SNDD 2013-2020-2030, Rezumat executiv, p. 13-14)

Coperta SNDD (2008)

Tinte:

Orizont 2013: Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei ca stat membru al UE.

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile.

Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.

(SNDD 2013-2020-2030, Rezumat executiv, p.13)

Documente:

• Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila 2013-2020-2030 (2008) (RO) (EN)

• Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila (1999) (RO) (EN)

Site-ul proiectului:

http://strategia.ncsd.ro

Acest site utilizeaza module cookie de prima si terta parte pentru a salva informatii in computerul dvs. Unele dintre aceste cookie sunt esentiale pentru utilizarea site-ului nostru, altele ne ajuta sa imbunatatim experienta utilizatorului. Navigand pe site-ul nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. De acord